disepgnigigg 01 en

studio en

MAIN CONFERENCE PARTNER
THEME CONFERENCE PARTNER
INDUSTRY CONFERENCE PARTNER
THE PARTNERS OF THE 21ST GAZTERM CONFERENCE
THE SPONSORS OF THE 21ST GAZTERM CONFERENCE
MEDIA PATRONS

Agenda to download

Niedziela, 6 maja 2018 r./Sunday, May 6th 2018
15.00 Otwarcie biura konferencji/Conference Office open
19:00-23:00 Kolacja w Hotelu Amber Baltic/Dinner, Amber Baltic Hotel
20:00-21:00 Koncert zespołu Rezerwat, sala Konferencyjna Casino, Hotel Amber Baltic
I DZIEŃ OBRAD, Poniedziałek, 7 maja 2018 r./Day 1, Monday, May 7th 2018
7:00-10:00 Śniadanie/Breakfast
10:00-10:30

Inauguracja obrad/Opening remarks

 • Przywitanie i otwarcie obrad przez Organizatora Konferencji Studio 4u - Krzysztofa Mastylaka i Remigiusza Nowakowskiego oraz Piotra Paszko - Zarząd DISE/Welcome and opening address by Organizer Studio 4u and Management Board DISE
 • Wystąpienie Krzysztofa Szczerskiego, Sekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta RP
  /Secretary of State – Chief of the Cabinet of the President
 • Wystąpienie przedstawiciela Ministra Energii/Opening address by representative of Minister of Energy
 • Wystąpienie przedstawiciela Pełnomocnika Rządu ds. Infrastruktury Energetycznej/ Opening address by representative of Government’s Plenipotentiary for Energy Infrastructure
 • Wystąpienie Bogusława Regulskiego Wiceprezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie/Vice President-The Polish Chamber of Industrial Power Engineering and Electric
10:30-13:30

SZCZYT GAZOWY USA – TRÓJMORZE/USA – THREE SEAS INITIATIVE GAS SUMMIT
Blok wystąpień tematycznych/Theme session: Współpraca gazowa w obszarze LNG Trójmorze – Stany Zjednoczone/Three Seas Initiative – United States LNG cooperation
Prowadzący/Moderator: Wojciech Jakóbik, BIZNES ALERT

 • Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG S.A.
  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo na globalnym rynku gazu.
  /Polish Oil and Gas Company on the global gas market.
  /Keynote speech/
 • Gregory M. Vesey, CEO LNG LIMITED
  Zasoby gazu ziemnego w USA; w jaki sposób mogą wspierać Polskę?/Natural gas resources in the US; How NG can support Poland?
 • Andrew Walker, Vice President for Strategy & Communication Cheniere Marketing
  Wpływ amerykańskiego rynku na strukturę globalnego handlu LNG - konsekwencje dla Europy. Aktualne zmiany w dynamice handlu LNG. Perspektywy podaży i popytu na LNG do 2030 roku - które kraje i region będą napędzać popyt? Projekty eksportowe Cheniere./The impact of US LNG – how is it changing the structure of the LNG trade and implications for Europe? Supply-demand outlook for LNG to 2030 – which countries and regions will drive demand? Update on Cheniere’s US LNG export projects. Update on recent LNG trade dynamics
 • Peter Thomson, Baringa Partners
  Rozwój cen globalnego LNG w nadchodzącej dekadzie. W jaki sposób amerykański LNG może być konkurencyjny w stosunku do rosyjskiego gazu w Polsce?/Global LNG price changes in the coming decade. How can American LNG compete with Russian gas in Poland?
 • Paweł Jakubowski, Prezes Zarządu Polskie LNG
  Strategia rozwoju Terminala LNG w Świnoujściu/Development Strategy for LNG Terminal in Świnoujście
 • Konrad Świrski, Prezes Zarzadu Transition Technologies SA – prezentacja/presentation
  Rozwiązania IT, które zmienią przemysł i gazownictwo/ IT solutions that change industry and gas sector
 • Tom Earl, CCO Venture Global Marketing LLC
  Kraje Trójmorza w strategiach eksporterów amerykańskiego LNG/Three Seas Initiative countries in strategies of US LNG exporters
 • Grzegorz Kędzior, Transition Technologies PSC Sp. z o. o. – prezentacja/presentation Zarządzanie serwisem z wykorzystaniem systemów JIRA Service Desk i ThingWorx Studio w technologii rozszerzonej rzeczywistości AR wraz z poprawą wydajności i bezpieczeństwa służb techniczno-serwisowych.
 • /Service management using Jira Service Desk and ThingWorx Studio in augmented reality (AR) together with improved productivity and safety for maintenance and service personnel.Mykola Voytiv, Chairman NGO New Generation Management Wpływ współpracy gazowej USA-Trójmorze na niezależność energetyczną krajów trzecich na przykładzie Ukrainy/Influence of the USA-Three Seas Initiative cooperation on third country energy independence – example of Ukraine
 • Anna Mikulska, Centrum Studiów Energetycznych Instytutu Bakera na Uniwersytecie Rice’a w Houston
  Możliwości wsparcia inicjatywy współpracy na linii USA-Trójmorze przez polską politykę międzynarodową.
  Problem jednomyślności państw Trójmorza w kwestii uniezależnienia od dostaw gazu z Rosji-koncepcja współpracy/ Possible support for the US – Three Seas Initiative cooperation in the Poland’s international policy.
  The unanimity of Three Seas Initiative countries as regards independence from Russia’s gas supply – cooperation concept.
 • David Christopher Blanco, AUTOSOL –prezentacja/presentation
  Urządzenia i oprogramowanie do integracji, dostarczania i łączności danych (SCADA) dla systemów wydobycia i przesyłu gazu ziemnego/Equipment and software for data integration, acquisition and communication (SCADA) supporting natural gas mining and transmission
13:30-14:30 Obiad/Lunch
14:30 -16:00

PANEL DYSKUSYJNY I: Potencjał i zakres współpracy gazowej USA – Trójmorze
/DISCUSSION PANEL I: Potential and scope of the US – Three Seas Initiative gas cooperation

Moderator: Mariusz Swora, Swora Legal
Wprowadzenie do panelu/Introduction to panel: Remigiusz Nowakowski - Wiceprezes DISE /Remigiusz Nowakowski, Vice President, DISE Zagadnienia/Topics:

Kierunki eksportu amerykańskiego gazu/Directions of the US gas export
Czy amerykański gaz jest konkurencyjny?/Is US gas competitive?
Stan i rozwój terminali skraplających LNG w USA/Status and development of liquefaction facilities in the US
Potencjał rynków gazu w regionie Trójmorza/Gas market potential in the Three Seas Initiative region
Miejsce gazu ziemnego w regionalnej inicjatywie współpracy państw Trójmorza/The role of natural gas in the Three Seas Initiative region
Znaczenie infrastruktury handlowej dla rozwoju rynku/Significance of trade infrastructure for market development

Uczestnicy dyskusji/Panelists:

 • Krzysztof Szczerski- Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta RP/Secretary of State – Chief of the Cabinet of the President
 • Andrew Walker - Vice President Cheniere Marketing,
 • Anna Mikulska - Rice University,
 • Gregory M. Vesey - CEO LNG LIMITED,
 • E.Scott Chrisman - Vice President, Commercial & Development Global Head, LNG Marketing and Project Development
 • Remigiusz Nowakowski - Wiceprezes Zarządu DISE/ Vice President DISE
 • Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu TGE/ President TGE Olgierd Hurka - Dyrektor Departamentu LNG w
 • PGNiG/Head of LNG Department in PGNiG
 • Sergiy Oleksieyenko - Ukrtransgaz
16:00-18:00

PANEL DYSKUSYJNY II: Przedeksploatacyjne wydobycie metanu z pokładów węgla w kontekście dywersyfikacji źródeł gazu dla Polski i ochrony środowiska /DISCUSSION PANEL II: Pre-mining methane capture from coal deposits in the context of environmental protection and diversification of gas sources for Poland

Panel pod patronatem Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla (ICE-CMM) / Panel under patronage of the International Centre of Excellence on Coal Mine Methane (ICE-CMM)
loga-program.jpg

Uczestnicy dyskusji/Panelists:

 • Raymond C. Pilcher - Przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalń węgla Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, Prezes Raven Ridge Resources Incorporated/Chairman of the Group of Experts on Coal Mines Methane, United Nations European Economic Commission, President of Raven Ridge Resources Incorporated
 • Jim Marshall - Wicepreses Raven Ridge Resources, Incorporated/Vice President Raven Ridge Resources, Incorporated
 • Michał Drabik - Oficer ds. gospodarczych w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, Grupa Ekspertów ds. Metanu z Kopalń Węgla – UNECE/Officer for Economic Affairs, UN European Economic Commission, Experts Group on Coal Mines Methane – UNECE
 • Łukasz Kroplewski - Wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – PGNiG/Vice President, Polish Oil and Gas - PGNiG
 • Janusz Jureczka - Dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB/Director, Upper Silesia Branch of PIG-PIB
 • Piotr Kasza - INiG, Kierownik Projektu Gilowice PGNiG/INiG, Project Manager for Gilowice PGNiG
19.00 Impreza plenerowa, Amfiteatr w Międzyzdrojach, koncert: KOMBI/Outdoor event, Open Air Theatre, Międzyzdroje, concert by KOMBI

II DZIEŃ OBRAD, Wtorek, 8 maja 2018 r./DAY 2, Tuesday, May 8th 2018

Partnerem i Gospodarzem II Dnia Obrad jest PGNiG OBRÓT DETALICZNY /Day 2 Partner and Host is PGNiG RETAIL
 agenda-logo-2.jpg

7:00-10:00 Śniadanie/Breakfast
10:00-10.30

Otwarcie II dnia obrad przez Wiceprezesa DISE Piotra Paszko/Day 2 opening remarks by Piotr Paszko, Vice President, DISE
Prowadzący/Moderator: Piotr Maciążek, Energetyka 24

Wystąpienie Gospodarza Dnia - Henryk Mucha Prezes PGNiG Obrót Detaliczny /Opening remarks by Henryk Mucha, Host of Day 2 and President of PGNiG RETAIL

15 lat IGG - wystąpienie - Łukasz Kroplewski, Prezes Zarządu IGG
/15 years of IGG – opening address by Łukasz Kroplewski, President of IGG

10:30-11:30

PANEL DYSKUSYJNY: Nowe obszary rozwoju rynku gazu – CNG/LNG. Gazomobilność vs elektromobilność / DISCUSSION PANEL: New CNG/LNG market areas. Gas mobility vs. e-mobility

Prowadzący/Moderator: Prof. Andrzej Osiadacz

Uczestnicy dyskusji/Panelists:

 • Marcin Szczudło - Wiceprezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny/Vice President, PGNiG Retail
 • Wioletta Czemiel-Grzybowska - Członek Zarządu PSG Sp. z o.o./Wioletta Czemiel – Grzybowska, Member of Board, PSG
 • Konrad Świrski - Prezes Zarządu Transition Technologies/President of Board, Transition Technologies
 • Zdzisław Brezdeń - Starosta Oławski/Head of Oława County
 • Sławomir Sieradzki - Z-ca Dyrektora Pionu Rozwoju Gaz-System/Deputy Director, Development Division, Gaz-System
11:30-13:30

Blok wystąpień tematycznych/Theme session: Współczesne kierunki rozwoju krajowego rynku gazu/ Contemporary directions for the development of the domestic gas market

 • Marian Żołyniak, po. Prezesa Zarządu PSG Sp. z o.o.
  Plany rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2018-2022/2018-2022 Development Plans of the Polish Gas Group
 • Marcin Sienkiewicz, Towarowa Giełda Energii S.A.
  Giełda gazu – rola na rynku i plany rozwoju/Gas Exchange – role on the market and development plans
 • IPR INSIGHTS POLAND Sp. z o.o. – prezentacja/presentation
  Gotowość do zakupów i gotowość do audytów dzięki Software Assets Managment/Software Assets Management supporting purchase and audit
 • Jerzy Baehr, Jakub Pokrzywniak, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k. Służebność przesyłu – ostatnie doświadczenia, orzeczenia, konieczność zmian stosownych przepisów/Transmission easement – recent experience, rulings, and need to change regulations
 • Albert Borowski, COMP S.A.- prezentacja/presentation
  Machine Learning – moda czy rzeczywista korzyść w cyberbezpieczeństwie infrastruktury krytycznej/Machine Learning – fashion or real need for cybersecurity of critical infrastructure
 • Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński, Wawrzynowicz i Wspólnicy sp. k.
  Uwarunkowania prawne wyprzedzającego ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego na obszarach górniczych objętych koncesją kopalni węgla kamiennego. Aspekty koncesyjne/Legal issues pertaining to pre-mining capture of methane from hard coal deposits in mining areas under mining concessions. Concession aspects.
 • Paweł Turowski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – Warszawa/National Security Office – Warsaw
  Przyszłość polskiego rynku gazu – bezpieczeństwo, konkurencja, rozwój/Future of Polish gas market – security, competition, development
13.30-15.00

PANEL DYSKUSYJNY: Gaz ziemny – antidotum na smog
/DISCUSSION PANEL: Natural gas – antidote to smog

Prowadzący/Moderator: Piotr Paszko DISE
Wprowadzenie do panelu/Introduction to panel: Viessmann: Gaz ziemny antidotum na problem smogu w Polsce/Viessmann: Natural gas as an antidote to smog in Poland

Uczestnicy dyskusji/Panelists:

 • Henryk Mucha - Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny/President of Board, PGNiG Retail
 • Marian Żołyniak - p.o. Prezes Zarządu Polska Spółka Gazownictwa/Acting President of Board, PSG
 • Sebastian Walerysiak - Prezes Zarządu Viessmann Sp. z o.o./President of Board, Viessmann Sp. z o.o.
 • Teresa Laskowska - Dyrektor Izby Gospodarczej Gazownictwa/Director of Gas Sector Chamber of Commerce Tomasz Wilczak - Wiceprezes Zarządu PGNiG
 • Termika/Vice President of Board, PGNiG Termika
 • Adam Wawrzynowicz - Wawrzynowicz i Wspólnicy sp. k./ Wawrzynowicz & Partners Law Firm
 • Krzysztof Hnatio - Prezes Zarządu Gas Storage/President of Board, Gas Storage Poland Sp. z o.o.
15:00-16:00 Obiad/Lunch
16:00-18:00 Spotkania kuluarowe/Networking
20:00 Bankiet w hotelu Amber Baltic/Banquette, Amber Baltic Hotel
III DZIEŃ, Środa, 9 maja 2018 r./Day 3, Wednesday, May 9th 2018
07.00-10.00 Śniadanie/Breakfast
 10:00 Wyjazd uczestników/Departure

Organizers reserve the right to make changes in the agenda

MEDIA PATRONS

PARTNER MEDIALNY
cire
MEDIA MAIN PARTNER
logoenergetyka24-3.jpg
MEDIA STRATEGIC PARTNER
logobiznesalert-2.jpg
ORGANIZATOR


70-332 Szczecin, Al. Piastów 69/5, tel. 91 485 17 10, fax: 91 485 17 17, tel.kom.: 607 220 470, 602 365 879, e-mail: gazterm@gazterm.pl