Image
Image
Image

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt już po raz 26 zaprosić Państwa na konferencję GAZTERM, która odbędzie się niezmiennie w Międzyzdrojach w dniach 14-17 maja 2023 r.

Trwający wciąż kryzys energetyczny ujawnił wiele słabości  europejskich rynków gazu, szczególnie w konstrukcji systemu ich zaopatrzenia i zabezpieczenia dostaw. Jednak podejmowane na szczeblu międzynarodowym i na poziomach krajowych decyzje i działania pozwalają sformułować tezę o zbliżających się jakościowych zmianach w funkcjonowaniu europejskiego gazownictwa. Uwzględniając zatem powyższe okoliczności uznaliśmy, że tematem głównym GAZTERMU w 2023 r. powinien  być „Nowy globalny porządek energetyczny”.

W międzynarodowym gronie menadżerów, decydentów politycznych, naukowców i ekspertów planujemy przedyskutować całe spektrum aktualnych problemów dotyczących rynku gazu oraz możliwych scenariuszy jego rozwoju i transformacji.

Panele dyskusyjne koncentrować się będą m.in. na nowych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa rynków gazu w Europie, euroatlantyckim partnerstwie w zakresie handlu LNG,  nowych projektach infrastrukturalnych, ewolucji architektury regulacyjnej oraz aktualnej i perspektywicznej roli giełd gazu. Nie zabraknie również tematów związanych z aktualną sytuacją polskiego sektora gazowniczego.

W ramach obrad Konferencji zorganizujemy również wydarzenie, które na stałe wpisało się w program Gaztermu – tym razem będzie to: Transatlantycki Szczyt GazowyPartnerstwo transatlantyckie dla bezpieczeństwa rynków gazu w Europie.


Problematyka dekarbonizacji sektora gazowego, a także rola gazów odnawialnych zostanie natomiast ujęta w wyodrębnionym bloku tematycznym w postaci nowej formuły tematycznej Green GAZTERM.

Już wkrótce zaprezentujemy szczegółową tematykę i problematykę zaproponowanych w tej edycji Konferencji paneli dyskusyjnych i prezentacji.

Jak co roku do współpracy i aktywnego udziału w wydarzeniu zaprosimy Partnerów branżowych z całego świata. Wystąpimy o Patronat Honorowy nad 26 Konferencją Gazterm do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Do Komitetu Honorowego zaprosimy wiele znamienitych instytucji.

Pomimo wciąż napiętej a zarazem dynamicznej sytuacji panującej na rynku gazu, obrady konferencji przeprowadzone zostaną na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Program tegorocznego GAZTERMU jak w latach poprzednich przygotowuje nasz Partner Merytoryczny - Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej Konferencji w imieniu własnym i naszych długoletnich Partnerów. 

Do zobaczenia w Międzyzdrojach 
Organizatorzy 26 Konferencji Gazterm

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI GAZTERM

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

PATRON HONOROWY 25 Konferencji GAZTERM 2022

Patronat Honorowy Prezydenta RP

KOMITET HONOROWY 25 Konferencji GAZTERM 2022

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Minister Energii Litwy
Minister Energii Litwy
Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Konsultant Generalny Węgier w Gdańsku
Konsultant Generalny Węgier w Gdańsku
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Wojewoda Zachodniopomorski
Wojewoda Zachodniopomorski
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Regulacji Energetyki
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Izba Gospodarcza Gazownictwa
Izba Gospodarcza Gazownictwa
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Instytut Nafty i Gazu
Instytut Nafty i Gazu

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY 25 Konferencji GAZTERM 2022

PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI
PGNiG
PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI
DISE ENERGY
PARTNER BRANŻOWY KONFERENCJI
Izba Gospodarcza Gazownictwa
PARTNERZY
Orlen
GAZ system
TGE
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
SEMPRA
Google Cloud
BOŚ BANK
BUDIMEX
LOTOS
PGNiG TERMIKA
CHENIERE
BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
GS TRADING
EXATEL
GAS STORAGE POLAND
PFR
POLSKI GAZ TUW
PCB
VEOLIA
MICRO FOCUS
ROMGOS GRUPA
PROMETHEUS
NTT
BWW
W&W
WKB

PARTNERZY I PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY MEDIALNI 25 Konferencji GAZTERM 2022

PARTNER MEDIALNY
CIRE
STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY
BIZNES ALERT
PARTNER MEDIALNY
ENERGETYKA 24
PATRONI MEDIALNI
INSTAL
Rynek instalacyjny
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
IGCP
Biomasa
CNG-LNG.PL
Gazeo.pl
Wodorowy Świat
Image
70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17
+48 607 220 470,
+48 602 365 879