Image
{
ORLEN
Image
Image
Image
Image

KOMITET HONOROWY 26 Konferencji GAZTERM 2023

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
MSZ
Ministerstwo Aktywów Państwowych
MAP
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Konsultant Generalny Węgier w Gdańsku
Izba Gospodarcza
Gazownictwa
Izba Gospodarcza Gazownictwa
Izba Gospodarcza
Ciepłownictwo Polskie
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty i Gazu
Image
70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17
+48 607 220 470,
+48 602 365 879
SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

PROFI COFFE