studio.png

PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI
BRANŻOWY PARTNER KONFERENCJI
PARTNERZY XXI KONFERENCJI GAZTERM

Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta RP

krzysztof szczerskiKrzysztof Szczerski urodził się 15 kwietnia 1973 roku w Krakowie. W 1997 roku uzyskał tytuł magistra politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2001 roku stopień doktora w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W 2010 roku uzyskał habilitację na podstawie rozprawy „Dynamika systemu europejskiego”, za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Od 2013 roku jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Był współpracownikiem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-2001) oraz doradcą ministra zdrowia w zakresie integracji europejskiej, regionalnej polityki zdrowotnej i ustroju ochrony zdrowia (1999-2000). W latach 2007-2008 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, a następnie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Był członkiem Rady Służby Cywilnej przy Premierze RP (2009-2010) i Posłem na Sejm RP (2011-2015). W styczniu 2015 został przedstawicielem parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Od 7 sierpnia 2015 r. jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Od 4 kwietnia 2017 r. jest Sekretarzem Stanu – Szefem Gabinetu Prezydenta RP. Od 2000 r. jest pracownikiem naukowym w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był adiunktem w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu oraz dwukrotnie wicedyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2008-2009 był wykładowcą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Prezes Zarządu PGNiG SA

Piotr WozniakPiotr Woźniak jest absolwentem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1991 był doradcą Ministra Rolnictwa i Ministra Przemysłu, a w latach 1992-1996 pełnił funkcję radcy handlowego w Ambasadzie RP w Kanadzie. Doradca Premiera ds. infrastruktury (1998 - 2000). W latach 1999 - 2002 piastował różne funkcje w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA:  członek Rady Nadzorczej, a od czerwca 2000 roku na stanowisku wiceprezesa zarządu. Radny Warszawy w kadencji 2002 - 2006.
W latach 2005-2007 na stanowisku Ministra Gospodarki. Od grudnia 2011 do grudnia 2013 Wiceminister w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, członek Konwentu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2009 roku Przewodniczący a od marca 2014 do września 2017 roku Wice-Przewodniczący Rady Administracyjnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Centrum Studiów Energetycznych Instytutu Bakera  Uniwersytet Rice'a w Houston w stanie Teksas

anna mikulskaDr Anna Mikulska pracuje w Centrum Studiów Energetycznych Instytutu Bakera na Uniwersytecie Rice'a w Houston w stanie Teksas. Jej badania koncentrują się na geopolitycznych aspektach roli gazu ziemnego w Unii Europejskiej, byłym bloku sowieckim i Rosji. Jej obecne prace obejmują zagadnienia z zakresu  oceny potencjalnego wykorzystania gazu ziemnego jako instrumentu geoekonomicznego, badania sposobów wykorzystania eksportu amerykańskiego LNG w celu wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa energetycznego oraz tworzenia kompleksowej bazy danych dotyczącej legislacji procesu szczelinowania na poziomie państwowym w USA. Dr Mikulska pełni funkcję senior fellow w Centrum Polityki Energetycznej Kleinmana na Uniwersytecie Pennsylwanii, gdzie prowadzi seminaria dotyczące polityki energetycznej. Jest także pracownikiem amerykańskiego Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną (FPRI) i członkiem rady naukowej Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posługuje się językiem polskim, angielskim, niemieckim, farsi oraz rosyjskim. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także uzyskała tytuł magistra stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Windsor w Kanadzie oraz tytuł doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Houston.

Dyrektor Zarządzający i Dyrektor Generalny, Lng Limited

GregoryGreg dołączył do LNGL z siedzibą w Houston w Teksasie i od 4 kwietnia 2016 roku pełni funkcje dyrektora zarządzającego i dyrektora generalnego. Przez 38 lat pracy zawodowej Greg pełnił funkcje kierownicze w międzynarodowym sektorze energetycznym, m.in. w Chevron i Texaco.  Ostatnio pełnił funkcję prezesa w Chevron Natural Gas oraz wiceprezesa ds. dostaw i obrotu gazem ziemnym w latach od 2011 do 2015 roku. Pracując na stanowisku w Houston był odpowiedzialny za marketing i działalność handlową firmy Chevron w zakresie globalnego rynku LNG, gazu ziemnego i ciekłego gazu ziemnego. Wcześniej, jako prezes Chevron Global Power Company, kierował jednostką biznesową, która posiadała portfel komercyjnych elektrowni i projektów w USA, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Europie. Wcześniej przez pięć lat prowadził Chevron Technology Ventures, gdzie był odpowiedzialny za stworzenie portfela nowych możliwości w komercjalizacji technologii, nowopowstałej energii oraz inwestycjach typu venture capital w Chevron. Greg uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie biznesu na Uniwersytecie Północno-Zachodnim w Luizjanie. W 2015 roku ukończył czteroletnią kadencję w zarządzie Stowarzyszenia Dostaw Gazów Naturalnych w Ameryce z siedzibą w Waszyngtonie, z czego przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję przewodniczącego. Obecnie zasiada w za

Wiceprezes ds. Strategii i Komunikacji, Cheniere

AndrewWalkerDr Andrew Walker pełni funkcję wiceprezesa ds. strategii i komunikacji w Cheniere. Swoje obowiązki pełni w siedzibie w Londynie. Jest odpowiedzialny za strategię i prognozę rynkową Cheniere oraz składanie raportów dyrektorowi handlowemu. Zanim dołączył do Cheniere, przez 20 lat pracował w Grupie BG. Do października 2015 pełnił tam funkcję wiceprezesa ds. Global LNG a wcześniej dyrektora ds. strategii LNG.  W trakcie swojej kariery zawodowej w branży LNG pracował w Singapurze, Egipcie, USA i Wielkiej Brytanii, realizując liczne projekty, m.in. Atlantic LNG w Trynidadzie i Tobago, Egyptian LNG w Egipcie oraz Dragon LNG w Wielkiej Brytanii. Dr Walker posiada tytuł doktora w dziedzinie geologii uzyskany na uniwersytecie

Dyrektor Handlowy, VG LNG Marketing, LLC.

TomEarlTom Earl pełni funkcję dyrektora generalnego VG LNG Marketing, LLC. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa międzynarodowego koncernu naftowego Total, koncentrując się na rozwoju globalnej działalności LNG. Po ukończeniu City University w Londynie z tytułem inżyniera, Tom dołączył do nowo utworzonego działu marketingu i handlu gazem w firmie Total działającego w obszarze nowo połączonych operacji Total, Elf i Petrona, gdzie zarządzał działem ds. decyzji zakupu gazu ziemnego i działem handlu gazem. Tom z powodzeniem prowadził ważne negocjacje handlowe w sprawie długoterminowych kontraktów dotyczących gazu i LNG w takich krajach jak Rosja, Norwegia i Katar. W 2006 roku został mianowany na stanowisko dyrektora działu obrotu energią elektryczną w firmie Total, gdzie doprowadził do znacznej ekspansji na nowo otwarte rynki energii w całej Europie. W 2011 roku przeniósł się do Houston, gdzie w firmie Total objął stanowisko dyrektora ds. obrotu towarami w Ameryce Północnej, w ramach którego zajmował się obrotem LNG, gazu, energetyki, węgla, koksu ponaftowego oraz operacjami związanymi z LPG. Tom reprezentował również firmę Total w prowadzonych przez niego transakcjach dotyczących skraplania LNG w USA w latach 2012-2015.

Dyrektor organizacji pozarządowej zajmującej się projektami energetycznymi „Zarządzanie nowej generacji", założyciel analitycznego programu telewizyjnego „Niezależność energii", analityk ds. energii.

VoytivMykolaW latach 2013-2015 obronił pracę magisterską na temat wymiany energii na Ukrainie i uzyskał tytuł magistra (szkoła biznesu TURIBA w Rydze na Łotwie). Od 2015 roku jest autorem publikacji  o tematyce gazowej i energetycznej w ukraińskich i zagranicznych mediach internetowych i drukowanych. Zwolennik utworzenia giełdy gazu na Ukrainie – konkurencyjnej w stosunku do wiodących europejskich giełd energii. Twórca koncepcji utworzenia giełdy gazu, która została przekazana Ministerstwu Energii Ukrainy. Prowadził negocjacje z kierownictwem Towarowej Giełdy Energii (TGE, Polish Power Exchange) uruchomionej platformy testowej wymiany energii w Kijowie.

Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

PiotrZawistowskiOd 2000 roku związany z branżą energetyczną. Karierę w energetyce rozpoczynał zajmując się obrotem energią elektryczną, najpierw w Zakładzie Energetycznym Legnica, a następnie w EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. W latach 2007-2008 aktywnie uczestniczył w tworzeniu spółki EnergiaPro Gigawat sp. z o.o., gdzie objął funkcję dyrektora Departamentu Analiz i Zarządzania Ryzykiem. Od 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelem w TAURON Polska Energia S.A. i uczestniczył w wielu kluczowych projektach, kierując między innymi pracami związanymi z opracowaniem modelu biznesowego Grupy TAURON, czy też integracją ze spółkami Grupy GZE (Vattenfall) w obszarze handlu. Od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję prezesa zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu TAURON Polska Energia S.A., gdzie odpowiadał m.in. za rozwój oferty Grupy TAURON w obszarze energii elektrycznej i gazu. Pełnił również funkcję prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią od marca 2016 r. do marca 2017 r. oraz był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od września 2017 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.  Piotr Zawistowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsiębiorstwem. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

dr hab. nauk prawnych, adwokat, członek rady odwoławczej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.

MariuszSworaW przeszłości zatrudniony w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UJ w Krakowie (2011-2014), wcześniej adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji WPIA UAM w Poznaniu (2001-2010). Autor i współautor ok. 150 publikacji z dziedziny publicznego prawa gospodarczego w tym prawa energetycznego, bankowego oraz ochrony konkurencji, prawa i postępowania administracyjnego, zarządzania publicznego, publikowanych w językach polskim i angielskim. Redaktor komentarza do ustawy Prawo energetyczne (Wolters Kluwer 2016). Ekspert programu PHARE decentralizacji i dekoncentracji rumuńskiej administracji (2007), stypendysta Fundacji Centrum Europejskie Natolin w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2006). Członek zarządu i wiceprzewodniczący międzynarodowego stowarzyszenia regulatorów ERRA (2009 – 2010), obecnie członek honorowy tego stowarzyszenia, uczestnik szczytu G8 w Rzymie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2007 – 2010. Członek rady i jeden z inicjatorów utworzenia konsorcjum Smart Power Grids we Wrocławiu. Laureat nagrody Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 2011. Laureat międzynarodowej nagrody naukowej ERRA Regulatory Research Award 2014. Laureat nagrody „Zasłużony dla polskiego przemysłu” (2016). Członek International Association for Energy Economics.

Prezes Zarządu spółki Polskie LNG

paweljakubowskiZ branżą energetyczną związany jest od 2007 r., kiedy jako ekspert odpowiedzialny za nadzór nad kluczowymi projektami dywersyfikacyjnymi w Polsce (m.in. terminal LNG w Świnoujściu, dostawy gazu z szelfu norweskiego) rozpoczął pracę w Ministerstwie Gospodarki. Od listopada 2007 r. do stycznia 2009 r.pracował w PGNiG S.A. w Biurze Badań i Rozwoju. W 2009 r. dołączył do GAZ-SYSTEM, gdzie zaangażowany był w rozwój długoterminowej strategii Spółki oraz wprowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółką Polskie LNG S.A. Odpowiadał również za przygotowanie i realizację projektu budowy podziemnych magazynów gazu. Od stycznia 2016 r., jako dyrektor Pionu Rozwoju w GAZ-SYSTEM, odpowiedzialny był za opracowanie i wdrożenie długoterminowego programu inwestycyjnego spółki w zakresie infrastruktury gazowej w Polsce, w tym m.in. urzeczywistnienie koncepcji Bramy Północnej poprzez rozbudowę Terminalu LNG w Świnoujściu,  oraz realizację projektu Baltic Pipe, a także rozbudowę połączeń transgranicznych z Litwą, Słowacją, Czechami i Ukrainą.  Jako dyrektor Pionu Rozwoju nadzorował działania związane z europejskimi ramami regulacyjnymi w zakresie gazu, współpracą międzynarodową i rozwojem biznesu w zakresie usług LNG. Od października 2017 r. do marca 2018 r. pełnił funkcję również funkcję Dyrektora Zarządzającego w Polskim LNG. Od czerwca 2017 r. zasiada w zarządzie organizacji ENTSOG zrzeszającej operatorów systemów przesyłowych gazu
z państw Unii Europejskiej. Paweł Jakubowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Starszy Menedżer Baringa Partners

PeterThzompsonPeter Thompson jest starszym menedżerem w Baringa Partners i posiada długoletnie doświadczenie oraz reputację w doradzaniu globalnym spółkom operującym w obszarze LNG. W ostatnim dziesięcioleciu Peter współpracował z wieloma globalnymi graczami na rynku LNG, w tym z amerykańskimi graczami LNG – od deweloperów zajmujących się regazyfikacją w połowie pierwszej dekady 2000 roku po twórców projektów skraplania gazu w ostatnim czasie. Do klientów Petera należą kredytodawcy, inwestorzy kapitałowi, deweloperzy projektów i (potencjalni) nabywcy LNG na rynku globalnym, w szczególności z USA. Jego doświadczenie jest zbieżne z perspektywą globalną na gaz ziemny oraz interakcjami między rynkami LNG i gazu.

Vice President, Commercial & Development Global Head, LNG Marketing and Project Development

E. Scott ChrismanScott Chrisman is vice president of commercial & development for Sempra LNG & Midstream, a wholly-owned affiliate of Sempra Energy (NYSE: SRE). He is responsible for global commercial and development activities related to liquefaction facilities, regasification terminals, and LNG shipping and is the global head of LNG marketing. In this role, he has commercial, development and LNG marketing leadership responsibility for the $9 billion, 2-train, 12 Mtpa Port Arthur Liquefaction Project and the 2-train, 12 Mtpa ECA Liquefaction Project. Each of these projects are currently under development. During 2011 to 2014, Scott was the executive project leader for a 200+ person team and managed a $300 million development budget for the $10 billion, 3-train, 13.5 Mtpa Cameron Liquefaction Project which is owned by Sempra (50.2%) and Mitsui, Mitsubishi and ENGIE (each at 16.6%) which took FID in August 2014 and is currently under construction. From 2011 to 2017, he was a Sempra representative on the Cameron LNG Joint Venture board. From 2003 to 2011, he served in various positions of increasing responsibility at Sempra LNG & Midstream, including vice president of finance, director of commercial & development, and director of economic analysis. During this period, he facilitated the development of the Cameron LNG and Energia Costa Azul regasification terminals, LNG supply from Tangguh, and a 50+ cargo RasGas LNG supply agreement in 2009 to 2010 to import LNG into the U.S. at Cameron. Before joining Sempra LNG & Midstream in 2003, Scott was in investment banking at Simmons & Company International where he led over $3 billion of M&A transactions in the midstream sector. During 1990 to 1996 Scott held various positions at Exxon Chemicals in engineering research, plant operations, project management and global business planning. Throughout his 25 years in the energy industry, Scott has served in various project and business development, operations, finance and business executive roles on projects and transactions throughout the United States, Europe and Asia. Scott has a master's degree in business administration with a concentration in finance from Rice University in Houston, Texas and a bachelor's degree in chemical engineering from The University of Tulsa in Oklahoma. Scott is a member of the Association of International Petroleum Negotiators (AIPN) and an Executive Committee Member of the International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL).

Redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Autor publikacji dziennikarskich i naukowych.

WojciechJakobikAbsolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Analityk rynku energii od 2009 roku.

 

 

 

 

 

Przewodniczący grupy ekspertów do spraw Metanu z Kopalń Węgla Europejskiej komisji gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, Prezes Raven Ridge Resources, Incorporated

Raymond C. PilcherPrezes Raven Ridge, licencjonowany geolog. Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. CMM, vice-przewodnicząc y Komisji ds. zrównoważonej energii. Ekspert Międzynarodowego Centrum ds. CMM przy UNECE w Chinach. Prowadzi projekty w obszarze CBM i CMM oraz związane z metodami podziemnego zgazowania węgla (UCG). Autor i współautor wielu raportów i artykułów o tematyce CBM
i CMM oraz z zakresu gospodarki, polityki i marketingu. Uczestniczył w projektach prowadzonych
w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Azji, Australii i Afryce.

vice Raven Ridge Resources, Incorporated

Jim MarshallJames S. Marshall- wiceprezes Raven Ridge; ukończył Pennsylvania State University, posiada tytuł  licencjata nauk geologicznych ze specjalizacją geologia.  Ma ponad 38 – letnie doświadczenie w pracy w przemyśle naftowym. Odpowiadał za techniczną i ekonomiczną ocenę potencjału projektów z obszaru CMM w USA, Rosji, Ukrainie, Polsce, dawnej Czechosłowacji, Wietnamu i Chinach oraz Filipinach, Indonezji, a ostatnio w Kolumbii i Mongolii. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla sektora prywatnego i publicznego. Autor i współautor wielu raportów i artykułów o tematyce CBM i CMM.

Wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - PGNiG

Łukasz KroplewskiŁukasz Kroplewski jest magistrem prawa oraz magistrem administracji. Ukończył studia menedżerskie Executive MBA. Zajmował się doradztwem prawnym i biznesowym. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w latach 2009-2017. Współtwórca oraz mediator Ośrodka Mediacyjnego przy Zrzeszeniu Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie. Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa. Członek Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalń Węgla UNECE. Wiceprzewodniczący Grupy Ekspertów ds. Gazu UNECE. Przewodniczący Prezydium Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla (ICE - CMM Poland). Członek Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. Radca Krajowej Izby Gospodarczej.

Kierownik Zakładu Stymulacji Wydobycia Węglowodorów INiG

Piotr KaszaDr inż. Piotr Kasza jest kierownikiem Zakładu Stymulacji Wydobycia Węglowodorów Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Ukończył studia na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tym samym wydziale w 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Od początku swojej 30 letniej kariery zawodowej zajmował się zagadnieniami związanymi z zabiegami stymulacji wydobycia ze złóż węglowodorów. Uczestniczył w wielu kursach i stażach zagranicznych doskonaląc swój warsztat pracy. Jest autorem i współautorem szeregu rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Wiele z nich zostało opatentowanych oraz opublikowanych w kraju i za granicą. Otrzymał wraz z zespołem wiele wyróżnień na krajowych i międzynarodowych targach i wystawach promujących działalność innowacyjną i wynalazczą. W ostatnich latach szczególnie aktywnie działał w obszarze opracowania technologii udostępniania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Jest Kierownikiem Projektu Gilowice dotyczącego możliwości komercyjnego pozyskania metanu z węgla. Współpracuje z firmami przemysłowymi nad opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań w zakresie stymulacji złóż. Prowadzi i uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Od 2017 roku reprezentuje INiG-PIB  w pracach Zarządu Międzynarodowego Centrum Doskonałości do Spraw Metanu z Kopalń działającego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

Oficer ds. gospodarczych w Europejskiej komisji gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, Grupa ekspertów ds. Metanu
z Kopalń Węgla – UNECE

Michał DrabikMichał Drabik ukończył magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, uzupełniające studia LL.M na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles oraz stosunki międzynarodowe ze specjalizacją energetyka na  Gradute Institute w Genewie. Posiada doświadczenie badawcze w zakresie prawa międzynarodowego oraz w zakresie energetyki opartej na paliwach kopalnianych. W międzynarodowym środowisku pracuje od roku 2008, m.in. w organizacjach pozarządowych, misjach dyplomatycznych i międzynarodowych organizacjach gdzie zajmuje się wyżej wymienioną tematyka. Obecnie funkcję  Economic Affairs Officer  w Europejskiej Komisji  Gospodarczej. Pracuje w Dziale Zrównoważonej Energii oraz jako sekretarz Grupy Eksperckiej ds. CMM. Nadzoruje i kontroluje prace Grupy Zadaniowej ds. zarządzania metanem w przemyśle wydobywczym. Od 2013 r. jest członkiem New York State Bar.

Dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB

anusz JureczkaDr Janusz Jureczka jest geologiem, absolwentem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1983 r. pracuje w Państwowym Instytucie Geologicznym, Oddziale Górnośląskim w Sosnowcu, obecnie jako dyrektor oddziału. Jest specjalistą w zakresie geologii złóż węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla. W ostatnich latach zajmuje się głównie problematyką przedeksploatacyjnego ujęcia metanu, w nowatorskim ujęciu, do tej pory nie stosowanym w polskich kopalniach. Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Metanu oraz Prezydium Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń w Polsce, działających pod egidą Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Autor lub współautor przeszło 120 specjalistycznych publikacji.

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

PiotrPaszkoWiceprezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych oraz Prezes Zarządu INERCON Sp. z o.o.  przedsiębiorstwa doradczego specjalizującego się w doradztwie biznesowym, organizacji nowych inwestycji. Menedżer, przedsiębiorca i doradca z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w branży doradztwa biznesowego. Kierownik kilkudziesięciu projektów konsultingowych związanych z organizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, rozwoju innowacji, restrukturyzacją organizacyjną przedsiębiorstw, partnerstwem publiczno-prywatnym. Zapewniał wsparcie doradcze licznym przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym w zakresie opracowania kierunków rozwoju, finansowania nowych przedsięwzięć, wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania, przygotowaniem inwestycji, obsługi procesów fuzji i przejęć. W roku 2016 sprawował także funkcje Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Od kilkunastu lat łączy działalność doradczą z pracą naukową.  Autor licznych publikacji naukowych z zakresu finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, ekonomiki i organizacji współdziałania firm
i instytucji.

PARTNERZY MEDIALNI

GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY
logoenergetyka24-3.jpg
STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY
logobiznesalert-2.jpg
ORGANIZATOR


70-332 Szczecin, Al. Piastów 69/5, tel. 91 485 17 10, fax: 91 485 17 17, tel.kom.: 607 220 470, 602 365 879, e-mail: gazterm@gazterm.pl