ZASADY SANITARNE W ZWIĄZKU Z SARS-CoV-2

icn pdfPobierz / Download

REJESTRACJA, KONFERENCJA


WSTĘP

 1. Osoby z grupy ryzyka zarażeniem koronawirusem, np. powyżej 70 roku życia lub przewlekle chore – proszone są o rozważenie uczestnictwa w KONFERENCJI .
 2. Osoby, które w ostatnich 7 dniach przed rozpoczęciem KONFERENCJI, miały kontakt z osobą zakażoną, bądź mają objawy chorobowe
  (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, utrata smaku) – proszone są o pozostanie w miejscu zamieszkania i powiadomienie Organizatora.
  W takim przypadku Organizator zaproponuje zmianę formy udziału z osobistej na Online.
 3. zakrywania ust i nosa we wszystkich zamkniętych ogólnodostępnych przestrzeniach KONFERENCJI takich jak:
  sale konferencyjne, sale restauracyjne, hole, ciągi komunikacyjne, toalety,

UCZESTNIK KONFERENCJI ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 1. w restauracji i punktach gastronomicznych zdejmowania maseczki tylko na czas posiłku,
 2. bezdotykowego witania się,
 3. bezdotykowych wejść w przestrzenie KONFERENCJI,
 4. zachowania w kolejkach odstępu 1,5 m od kolejnej osoby, a podczas rozmowy – bezpiecznej odległości,
 5. częstej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych przez Organizatora i Hotel,
 6. w sali konferencyjnej i podczas posiłków korzystania z miejsc do tego przeznaczonych z zachowaniem dystansowania, zaleca się korzystanie z jednego miejsca,
 7. nie gromadzenia się w ciągach komunikacyjnych dla zachowania dystansu z przechodzącymi,
 8. korzystania z windy w towarzystwie max. 3 osób,
 9. korzystania z publicznych toalet bez tworzenia kolejek wewnątrz,
 10. przestrzegania ustalonych przez Organizatora kierunków ruchu wewnątrz obiektów, w których odbywa się KONFERENCJI.

ORGANIZATOR KONFERENCJI ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 1. rejestracji Uczestników zza bezpieczniej osłony, z zasłonięciem nosa i ust maseczką, ewentualnie przyłbicą oraz użyciem rękawic ochronnych,
 2. dezynfekcji lady recepcyjnej co godzinę,
 3. wskazania osób do kontaktu w sprawach związanych przestrzeganiem niniejszych zasad z podaniem nazwisk i numerów telefonów – patrz pkt. 38 Zasad.
 4. udostępnienia w widocznym miejscu numeru telefonu do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej:
  Kamień Pomorski, tel. +48 91 38 20 144
 5. zapewnienia wyposażonego pomieszczenia w celu czasowej izolacji osoby z objawami chorobowymi – zapewnia Hotel Amber Baltic,
 6. udostępnienia służbom sanitarnym niezbędnych danych osobowych i kontaktowych Uczestników KONFERENCJI, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 7.  monitorowania stosowania zasad sanitarnych obowiązujących Hotel.

HOTEL ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 1. zapewnienia oznaczonego osobnego wyjścia i wejścia do części konferencyjnej,
 2. zapewnienia szatni z możliwością wieszania ubrań na co drugim wieszaku,
 3. zapewnienia odpowiedniej liczby punktów do dezynfekcji rąk, a w szczególności przy wejściach, w obszarze recepcji, przy windach, punktach gastronomicznych oraz toaletach,
 4. częstego wietrzenia pomieszczeń, w których będzie odbywać się KONFERENCJA,
 5. częstej dezynfekowanie powierzchni dotykowych np. klamki, poręcze, uchwyty, itp.
 6. ustawienia stołów do posiłków z zachowaniem 1,5 m odległości pomiędzy siedziskami,
 7. wydawania Uczestnikom posiłków oraz napoi bezpośrednio przez obsługę (bez bufetów),
 8. wyposażenia personelu w środki ochronne: maseczki/przyłbice, rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji,
 9. sprzątania i wietrzenia pokoi również na życzenie Uczestnika,
 10. wyznaczenia pomieszczenia do izolacji podejrzanego chorego,
 11. przechowywania śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.

PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZARAŻENIEM COVID-19
Dotyczy Uczestników, pracowników Organizatora, pracowników Firm realizujących usługi na zlecenie Organizatora i personelu Hotelu

 1. Osoby, u których wystąpiły niepokojące objawy chorobowe podczas KONFERENCJI proszone są o pozostanie w pokoju i telefoniczne
  poinformowanie o tym fakcie Organizatora (pkt. 38 Zasad).
 2. Organizator zapewni kontakt z lekarzem, powiadomienie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz personelu hotelu w celu
  natychmiastowej dezynfekcji obszaru, w którym poruszała się chora osoba.
 3. Do momentu przyjazdu służb sanitarnych osoba z podejrzeniem o COVID-19 oczekiwać będzie na transport w wyznaczonym
  pomieszczeniu.
 4. W razie pogarszania się stanu zdrowia – chory niezwłocznie powinien dzwonić pod numery alarmowe 999 lub 112.
 5. Organizator przeprowadzi wywiad wśród Uczestników w celu ustalenia listy osób obecnych w czasie i miejscu przebywania potencjalnie
  chorego.
 6. Ze strony Organizatora osobami do kontaktu ws. przestrzegania niniejszych Zasad są:
  Krzysztof Mastylak: +48 607 220 470
  Aleksandra Miśkiewicz : +48 602 365 879
 7. Zgłoszenia ws. podejrzenia zarażeniem koronawirusem można składać także telefonicznie w recepcji Hotelu.
 8. Po stwierdzeniu zagrożenia epidemicznego Uczestnicy KONFERENCJI zobowiązani są do stosowania wytycznych, wydawanych instrukcji
  i poleceń przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej.

KWESTIE FORMALNO–PRAWNE

 1. Niniejsze Zasady sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2020 r.,
  obowiązują na całym terenie, gdzie organizowana jest KONFERENCJA.
 2. Powyższe zasady uzależnione są od aktualnej sytuacji epidemiologicznej panującej w trakcie trwania KONFERENCJI
  oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 3. KONFERENCJA będzie przeprowadzona z poszanowaniem właściwych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 4. Jednakże Organizator w możliwie najdalej idącym zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące regulacje prawne, wyłącza
  odpowiedzialność wobec Uczestników za skutki zdrowotne związane z przejazdem oraz pobytem na KONFERENCJI. Uczestnictwo w KONFERENCJI
  jest jednocześnie wyrażaniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych dotyczących stanu zdrowia (wyłącznie w
  zakresie prawidłowej realizacji procedur opisanych powyżej) w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a, c, h, i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

Organizatorzy
XXIII KONFERENCJI GAZTERM


PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI

Image

PARTNER STRATEGICZNY KONFERENCJI

Image

PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI

Image

BRANŻOWY PARTNER KONFERENCJI

Image

PARTNERZY XXIII KONFERENCJI GAZTERM

 • pgnig
 • logo-orlen-2018
 • gazsystem
 • logo-tge
 • GSP
 • psg
 • gsp
 • europolgaz
 • gen-enrgra
 • transition
 • 700x450-towidth-100-matrix
 • tt
 • sempra
 • pgnig
 • wkb
 • CEPetroleum-logo
 • Gas-Trading_GP_logo
 • best-logo
 • bww
 • wawrzynowicz-logo
 • termica
 • logo-jt
 • logo-ntt

PARTNERZY MEDIALNI

SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

Image

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNER MEDIALNY

Image

STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNYM

Image
studio 4|u

70-782 Szczecin,
ul. Leśna Polana 17
tel. 607 220 470
tel. 602 365 879
e-mail: gazterm@gazterm.pl

MULTIMEDIA i ARCHIWUM

SOCIAL MEDIA

© 2021 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)

Please publish modules in offcanvas position.