Image
ORLEN
Image
Image

PROBLEMATYKA

W świetle założeń aktualnej polityki Unii Europejskiej  gospodarka energetyczna  musi przejść gruntowną transformację zmierzającą w kierunku całkowitej eliminacji jej szkodliwego oddziaływania na klimat i środowisko naturalne w perspektywie 2050 roku. Według Komisji Europejskiej wdrażanie tej strategii ma się natomiast odbywać w coraz szybszym tempie i doprowadzić już 2040 r. do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90 % w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jednocześnie fundamentalnym wciąż wyzwaniem dla całej Unii pozostaje kwestia trwałego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz sprostania kolejnym zagrożeniom generowanym przez napięcia geopolityczne. Dynamicznie zachodzące procesy ekonomiczne i polityczne tworzą więc coraz bardziej  wymagające warunki dla funkcjonowania współczesnej energetyki oraz jej istotnego segmentu jakim jest gazownictwo.

Program tegorocznej, 27 edycji GAZTERMU będzie zatem odnosił się do aktualnie najpoważniejszych wyzwań dla paliw gazowych związanych z określeniem ich roli w nowym, bezpiecznym modelu gospodarki emisyjnej.

Zaproszeni do Międzyzdrojów krajowi i międzynarodowi eksperci, tym razem dyskutować będą m.in.  o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przyspieszającej transformacji,  współpracy regionalnej w aspekcie dalszego rozwoju infrastruktury transportowej i handlowej dla paliw gazowych oraz o technicznych, regulacyjnych i ekonomicznych aspektach dekarbonizacji. Poruszone zostaną również tematy dotyczące zachowania przez gaz ziemny swojej roli paliwa pomostowego oraz bezpieczeństwa jego dostaw w kontekście utrzymujących się zagrożeń geopolitycznych. Ocenione zostaną perspektyw dalszego rozwoju segmentu LNG, a także współpracy międzynarodowej w zakresie poprawy płynności rynków oraz transgranicznego handlu gazem.

Spektrum zagadnień związanych z gazami odnawialnymi – biometanem i wodorem, tak jak w poprzednim roku ujęte zostanie w ramach paneli dyskusyjnych przeprowadzonych pod szyldem GREENGAZTERMU. W tym przypadku dyskusje i wystąpienia będą się koncentrować m.in. na istniejących i potencjalnych możliwościach szybkiego wprowadzenia nieemisyjnych paliw gazowych do istniejących systemów gazowniczych i szerzej - do całej gospodarki.

W tym roku pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nową inicjatywę programową naszej Konferencji – CYBERGAZTERM, która w formule wydarzenia towarzyszącego poświęcona zostanie niezwykle ważkim tematom związanym z cyberbezpieczeństwem i przyszłą rolą sztucznej inteligencji w transformującym się gazownictwie.

I DZIEŃ OBRAD, 13.05.2024 r.
 

PANEL I
Bezpieczeństwo energetyczne w dobie transformacji.

PANEL II
Paliwa gazowe w aktualnej strategii energetycznej Polski.

PANEL III
Inicjatywa SEEGAS – regionalna platforma integracji rynków gazu.

PANEL IV
Perspektywy rozwoju LNG w kontekście celów klimatycznych UE.

PANEL V

CYBERGAZTERM:

  • Cyberbezpieczeństwo w kontekście trwających konfliktów zbrojnych.
  • Wdrażanie narzędzi i procesów cyfrowych w przedsiębiorstwach naftowo-gazowych.
  • Rola sztucznej inteligencji w procesie decyzyjnym.

 

II DZIEŃ OBRAD, 14.05.2024 r.
 

GREENGAZTERM

PANEL I
Transformacja polskiego gazownictwa: od gazu ziemnego do biometanu.

PANEL II
Modele logistyczne dla biometanu – doświadczenia zagraniczne i rozwiązania krajowe.

PANEL III
Stan i perspektywy realizacji strategii wodorowych w Polsce i na świecie.

PANEL IV
Nowe narzędzia wsparcia dla dekarbonizacji gazownictwa w ramach środków z KPO

 

Image
70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17
+48 607 220 470,
+48 602 365 879
SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

PROFI COFFE