Image
{
ORLEN
Image
Image
Image
Image

PROGRAM KONFERENCJI GAZTERM 26

Niedziela, 14 MAJA 2023 r.

15.00Otwarcie Biura Konferencji w Hotelu VH Amber Baltic
21.00Koncert Kwartet Obsession
(salal: Marco Polo, Hotel Vienna House Amber Baltic)
19.00-23:00Kolacja
(restauracja: Hotel Vienna House Amber Baltic)

I DZIEŃ OBRAD, Poniedziałek, 15 MAJA 2023 r.

07.00-10.00Śniadanie
10.00-11:00Inauguracja obrad (sala: Marco Polo, Hotel Vienna House Amber Baltic)

MODERATOR: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl

Przywitanie i otwarcie obrad przez Organizatora Konferencji Krzysztofa Mastylaka - Studio 4u oraz 
Prezesa DISE ENERGY  Remigiusza Nowakowskiego

Wystąpienia inauguracyjne::
 • Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP
 • Mateusz Berger, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 • Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Inga Žilienė, Wicemnister Energii Republiki Litwy
 • Constantin Borosan, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii Republiki Mołdawii
 • Ole Toft, Ambasador Królestwa Danii w Polsce
 • Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Członek Zarządu PKN ORLEN SA, Dyrektor Oddziału Centralnego PGNiG PKN ORLEN SA
11:00-12:25PANEL I
Partnerstwo międzynarodowe dla bezpieczeństwa rynków gazu w Europie

WPROWADZENIE: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu DISE ENERGY

Prezentacja wniosków raportu:
Gaz zakładnikiem geopolityki. Wykorzystanie gazu ziemnego na cele energetyczne w Unii Europejskiej w aspekcie oddziaływania czynników geopolitycznych

MODERATOR: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu DISE ENERGY

UCZESTNICY:
 • Mateusz Berger, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetyczne
 • Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Inga Žilienė, Wiceminister Energii Republiki Litwy
 • George Nemeth, Chief Commercial Officer, Commonwealth LNG, LLC
 • Constantin Borosan, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii Republiki Mołdawii
 • Ole Toft, Ambasador Królestwa Danii
ZAGADNIENIA:
 • Geopolityczne podłoże kryzysu gazowego w Europie
 • Unia Europejska wobec bezpieczeństwa rynków gazu
 • Współpraca regionalna na rzecz bezpieczeństwa energetycznego
 • Zmiana architektury dostaw gazu ziemnego do Europy
 • Amerykańsko-europejskie partnerstwo strategiczne w zakresie dostaw gazu
12:25-12:35PREZENTACJA
Bezpieczeństwo energetyczne Polski
Landon Larson, Dyrektor Marketingu i Rozwoju Handlu ,Sempra Infrastructure/
12.35-13.40PANEL II
Nowe ramy regulacyjne dla rynku gazu

Panel pod Patronatem URE

WPROWADZENIE:  Adam Wawrzynowicz, Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy
MODERATOR:  Mariusz Swora, Kancelaria Swora Legal

UCZESTNICY/PANELISTS:
 • Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Polska
 • Rentas Pocius, Prezes Zarządu Krajowej Rady Regulacji Energetyki Litwy
 • Buket Hertti, Radca Prawny, Rynek Gazu, Energiavirasto – Energy Authority
 • Artur Cieślik, Prezes PGNiG Upstream Polska, Zastępca Dyrektora Oddziału Centralnego PGNiG PKN ORLEN SA
 • Adam Wawrzynowicz, Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy
ZAGADNIENIA:
 • Rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców końcowych
 • Nowe obowiązki w zakresie magazynowania gazu
 • Preferencje dla gazów odnawialnych w świetle prawa klimatycznego
 • Model rynku gazu po kryzysie
13:40-13:50PREZENTACJA
Bezpieczeństwo OT w dobie rewolucji cyfrowej
Robert Łukomski, Regional Sales Manager, Palo Alto Networks
13:50-14:00PREZENTACJA
Sztuczna inteligencja skuteczną odpowiedzią na potrzeby środowisk OT w zakresie cyberbezpieczeństwa
Sławomir Dębski, Presales Engineer, BlackBerry
14.00-15.00Lunch
15:00-16:20PANEL III
Znaczenie wydobycia własnego i rozwoju infrastruktury dla gazu w kontekście wyzwań dla bezpieczeństwa i transformacji energetycznej

MODERATOR: Grzegorz Tchorek,  Zastępca Dyrektora, Instytut Energetyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

UCZESTNICY:
 • Robert Perkowski, Członek Zarządu PKN ORLEN SA, Zastępca Dyrektora Oddziału Centralnego PGNiG PKN ORLEN SA
 • Piotr Kuś, Dyrektor Generalny ENTSOG
 • Łukasz Beresiński, Dyrektor Departamentu Analiz Branżowych BGK
 • Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA
 • Andrzej Osiadacz, Ekspert Grupy ds. Wodoru, Politechnika Warszawska
 • Przedstawicel, Gaz System S.A.
ZAGADNIENIA:
 • Rozwój infrastruktury LNG
 • Likwidacja wąskich gardeł w europejskim systemie transportu gazu
 • Rola magazynów gazu w kontekście walki z kryzysem gazowym
 • Perspektywy dla nowych transnarodowych projektów przesyłowych
 • Finansowanie projektów gazowniczych w świetle taksonomii UE
 • Perspektywy integracji infrastrukturalnej wschodnich partnerów UE (Ukraina i Mołdawia)
16:20-16:35 PREZENTACJA
Dark data, czyli nieodkryta żyła złota dla branży gazowniczej
Błażej Bell,  Dyrektor ds. Rozwoju Rynku, Iron Mountain Polska  /Business Development Manager , Iron  Mountain Polska 
16:35-16:45PREZENTACJA
Niezawodne i niedrogie LNG dla Europy
Frederik Smits Van Oyen, Wiceprezes ds. Rozwoju i Marketingu EMEA, Cheniere Energy/Vice President
Origination and Marketing EMEA, Cheniere Energy 
16:45-18:00PANEL IV
Perspektywy handlu gazem w Europie po kryzysie

Panel pod Patronatem TGE

WPROWADZENIE: Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii
Tomasz Lelonek, Biuro Handlu Gazem PKN ORLEN SA

MODERATOR: Marcin Roszkowski, Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński/President of the Board, Jagiellonian Institute

UCZESTNICY:
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii
 • Kiril Ravnachki, Prezes Zarządu, „Balkan Gas Hub" EAD
 • Carlos De La Vega, Wiceprezes Zarządu Rozwoju Marketingu I Handlu, Sempra Infrastructure
 • Frederik Smits Van Oyen, Wiceprezes ds. Rozwoju i Marketingu EMEA, Cheniere Energy
 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
 • Maciej Woźniak, Doradca wysokiego szczebla UE firmy ENERGOCOM oraz rządowej Agencji Aktywów Publicznych Republki Mołdawii
ZAGADNIENIA:
 • Rola giełd gazu w kryzysie i po kryzysie
 • Bezpieczeństwo obrotu w okresie wysokiej wrażliwości na ryzyka
 • Platforma Energetyczna UE
 • Konsekwencje wprowadzenia limitu cenowego na gaz
 • Perspektywy zrównoważenia rynków gazu
 • Perspektywy handlu LNG
19:00Impreza plenerowa, koncert: Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów
Amfiteatr Międzyzdroje/Amphitheater Międzyzdroje
(dress code: casual) 

II DZIEŃ OBRAD, Wtorek, 16 MAJA 2023 r.


07.00-10.00Śniadanie
10.00Otwarcie II Dnia Obrad Konferencji
(sala: Marco Polo, Hotel Vienna House Amber Baltic) 

MODERATOR: Jacek Nowakowski, Wiceprezes Zarządu, PPLNG&bioLNG
10:00-10:15Wystąpienie wprowadzające do dyskusji na temat transformacji w sektorze gazowym
Michał Kurtyka, Distinguished Fellow, Atlantic Council Global Energy Center. Minister Klimatu i Środowiska w latach 2019-2021, Prezydent COP24
10:15-11:40PANEL V 
Rola i znaczenie biometanu w zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski

Panel organizowany przez Partnera Konferencji – Polską Spółkę Gazownictwa sp.z o.o.

MODERATOR: Janusz Pietruszyński, Redaktor Naczelny CIRE.pl

UCZESTNICY:
 • Leszek Mańk, Prezes Zarządu PGNiG BioEvolution
 • Jakub Kowalski, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PSG
 • Jacek Dach, Kierownik Pracowni Ekotechnologii, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Marek Pituła, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Biometanu
 • Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu, IGCP
ZAGADNIENIA:
 • Planowana rola biometanu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • Rola sektora rolniczego w pozyskiwaniu biogazów
 • Znaczenie biometanu w dekarbonizacji energetyki w świetle regulacji UE
 • Wyzwania energetyki w związku z dekarbonizacją: wodór, OZE jako biogazy czy elektryfikacja?
 • Wyzwania dla koncernu multi-energetycznego w związku z transformacją energetyczną
 • Rola biometanu w Strategii GK PKN Orlen - szanse i zagrożenia
 • Jak szacuje się krajowy potencjał substratów do produkcji biometanu
 • Możliwości wykorzystania biometanowni dla zaspokojenia potrzeb energetycznych lokalnych społeczności
 • Dostępne i planowane finansowanie działań związanych z transformacją energetyczną, w szczególności rozwojem sektora biometanu
 • Kiedy finansowanie na infrastrukturę dystrybucyjną?
 • Znaczenie biometanu w działalności PSG
 • Wyzwania i potrzeby PSG związane z rzeczywistym udziałem gazów zdekarbonizowanych w miksie energetycznym Polski
11:40-11:50PREZENTACJA
Wykorzystanie laminatów z włókna bazltowego do produkcji elementów infrastruktury do przesyłu gazów i produktów chemicznych
Maciej Molski, Polski Bazalt S.A.
11:50-13:00Panel VI
Ogniwa gospodarki wodorowej

MODERATOR:  Jerzy Baehr,  Maciej Szambelańczyk, WKB Lawyers
 
UCZESTNICY:
 • Jakub Kupecki, Dyrektor Instytutu Energetyki
 • Andrzej Węgrzyn, Członek Zarządu, Dolnośląska Dolina Wodorowa
 • Dawid Jackiewicz, Wiceprezes Zarządu, ORLEN Synthos Green Energy
 • Janusz Ogłaza, Dyrektor, Polski Fundusz Rozwoju
 • Jacek Jaworski, Dyrektor, Instytut Nafty i Gazu
ZAGADNIENIA:
 • Źródła czystej energii dla produkcji „zielonego wodoru”
 • Optymalne warunki dla lokalizacji produkcji „zielonego wodoru”
 • Przyszły model transportu dla gospodarki wodorowej
 • Rola magazynów wodoru/The role of hydrogen storage facilities
 • Mapa infrastruktury wodorowej w Europie
 • Jaki będzie przyszły model handlu „zielonym wodorem”?
13:00-14:00Lunch
14:00-15:30Panel VII
Nowe technologie w procesie dekarbonizacji gazownictwa

Panel pod Patronatem PGNiG Gazoprojekt S.A.

WPROWADZENIE: Tomasz Kamiński, Dyrektor ds. handlowych, PGNiG Gazoprojekt SA
Rafał Przybyłkiewicz, Kierownik Pracowni Studiów i Analiz, PGNiG Gazoprojekt SA

MODERATOR: Maciej Chaczykowski, Politechnika Warszawska/Warsaw University of Technology

UCZESTNICY:
 • Dariusz Kucel, Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu, Gaz System S.A.
 • Ireneusz Krupa, Członek Zarzadu ds. Rozwoju i Inwestycji, PSG
 • Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu PGNiG Gazoprojekt SA
 • Jacek Czerwonka, Prezes Zarządu, Ramboll Polska
 • Stanley Rokicki, Prezes Zarządu, Polski Bazalt S.A.
ZAGADNIENIA:
 • Rozwiązania techniczne w zakresie ograniczenia emisji metanu z infrastruktury gazowniczej/Technical solutions to reduce methane emissions from gas infrastructure
 • Innowacyjne rozwiązania materiałowe w zakresie transportu wodoru/Innovative solutions in hydrogen transport
 • Techniczne aspekty separacji i transportu CO2/Technical issues related to CO2 capture and transport
15:30-17:00 Panel VIII
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni przedłużeniem fizycznego w czasach zmian układu sił geopolitycznych i rewolucji przemysłowej 4.0

Panel pod Patronatem EXATEL

MODERATOR: Janusz Pietruszyński, Redaktor Naczelny CIRE.pl

UCZESTNICY:
 • Dariusz Pałka, Kierownik Działu Standardów i Architektury Cyberbezpieczeństwa, Pion Cyberbezpieczeństwa Gaz System S.A.
 • Sebastian Chwalibogowski, Pełnomocnik ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Europolgaz SA
 • Teodor Buchner, (ISSA, ECS), Ekspert ds. Projektów Badawczo-Rozwojowych w EXATEL
 • Sławomir Dębski, Presales Engineer, BlackBerry
 • Grzegorz Latosiński, Country Director, Head of Poland, Palo Alto Networks
 • Błażej Bell,  Dyrektor ds. Rozwoju Rynku, Iron Mountain Polska
 • Krzysztof Wójtowicz, Head of Sales ICSec 

ZAGADNIENIA:
 • Co zmieni się w NIS2? Czy to będzie nowe GDPR dla cyber?
 • W jakim kierunku ewoluuje Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa?
 • Krajobraz cyberbezpieczeństwa rok po pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę
 • Jakie szanse oraz możliwości w obszarze cyberbezpieczeństwa zaobserwowały spółki energetyczne?
 • ChatGPT – wyzwania dla obszaru cyberbezpieczeństwa
 • Autonomia technologiczna czynnikiem bezpieczeństwa rozwiązań OT
 • Możliwości ochrony systemów wykorzystujących przestarzałe systemy operacyjne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów krytycznych nieposiadających bezpośredniego połączenia z Internetem
 • Jak zapewnić skuteczną komunikację w sytuacjach kryzysowych
17:00-18:00Dyskusje kuluarowe
19:00- 20:00Magiczny Program Artystyczny, Sala Marco Polo/Magic Art Program, Marco Polo Hall  
20:00-24:00Bankiet, restauracja, Hotel Vienna House Amber Baltic
(dress code: Koktailowy)

Środa, 17 MAJA 2023 r.

07.00-10.00Śniadanie
10.00Wyjazd uczestników
*tbc  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji
Image
70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17
+48 607 220 470,
+48 602 365 879
SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

PROFI COFFE